Diwous, Diwousovy Rýmy, č.9, Obžerství, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Ať je Štěpán, či hod Boží, tloustnutí, obezita, přibírání na váze, přejídání, přežírání, nadměrné jezení, vánoce, řízek, kapr, bramborový salát, vanilkový rohlíček, vaniláček, figura, linie, klobásy vinné, kachna se zelím, kachnička, rakvička, chlebíček, poslední hřebíček, konzum

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider