Diwous - Diwogramy - logo pro slider

právě je zde
|115,
diwogramů

Diwogramy jsou unikátní slovní hříčky.

● Slova a slabiky o různém významu se v nich:

1) buď dvojnásobně i vícenásobně opakují bezprostředně za sebou
2) anebo zrcadlí na obě strany věty, představíte-li si přesně uprostřed ní pomyslné zrcadlo
● Cílem je, aby opakující se a zrcadlící se části zněly foneticky stejně a větné celky dávaly významově smysl. Více v menu ▲

Hle, ty! Hryznut chvílí volna už i jsi? Užij si! Vol na chvíli z nud hry tyhle!
→|←

● Jelikož žiji trvale v cizině a mou milovanou mateřštinou prakticky vůbec nemluvím, musím se v ní cvičit alespoň písemně.
● Další kapitolou mé písemné tvorby jsou proto tzv. diwogramy, neboli specifické slovní hříčky.
● Vymýšlím je, abych si oživoval slovní zásobu, trénoval větnou skladbu a tvarosloví.
● Věřte mi, že po deseti a více letech nepoužívání rodného jazyka v mluvené podobě, je to čím dál těžší. Hodně zapomínáte, pletou se vám do toho jiné jazyky a ochuzeni o dennodenní procvičování jazyka běžnou mluvou a poslechem, ztrácíte pro něj cit.
● Ale přes tyto handicapy se i tak vytrvale snažím. Tak buďte shovívaví a bavte se!

Vaše vlastní diwogramy můžete přidávat dole v komentářích.

Diwogram vzniká kombinací
homonym, homofonů, kalambúrů, paronym, jazykolamů, sem tam i anagramů a jakousi variantou ambigramů, či palindromů skládaných do větších celků tak, aby dávaly smysluplné věty a souvětí.
● V diwogramech lze rozpoznat i prvky, které se v poezii nazývají “Absolutní rým”, resp. “Lámaný rým”. Já je však u diwogramů nepoužívám ve verších, neboť básněním se bavím zase jinde: Básnické souboje, Diworýmy.
● Jelikož jako většina mé tvorby nezapadají do nějaké již dané škatulky a nenašel jsem přesně odpovídající typ lingvistické hříčky, tak jsem si je souhrně nazval #diwogramy, abych měl jednoduchý hashtag pro sociální sítě.

●  Násobný diwogram
skládám tak, aby vždy dvě nebo více foneticky shodných slov nebo sousloví následovalo bezprostředně za sebou, aby tato jazyková hříčka lépe vynikla.
Dvojnásobný diwogram obsahuje dva stejné výrazy. Náročnost se zvyšuje s každým dalším násobením, jako například tento trojitý diwogram (v tomto případě za spojkou “že” následovaný dokonce čtvrtým):
Až sníh s ní sní, sní, že sní i rampouch.
Mnohonásobné diwogramy už jsou dost ojedinělé. Mým maximem je zatím osmnáctinásobný diwogram:
Bill i Billy byli bílí. Bili bílý. Byl-li Billy bílý, bil i bílý Billy? Bílý Billy Bílý bílí bílý býlí. (!)

●  Zrcadlový diwogram
se zrcadlí od prostředka na obě strany. Má-li nedělitelné slovo jako svůj protějšek za zrcadlem sousloví, může v tomto místě vzniknout přesmyčka v rámci slov. Zrcadlení tak není absolutní, aby si taková slova zachovala smysl. Nikdy však za zrcadlem žádná hláska nesmí chybět, ani přebývat (interpunkce, diakritika ani gramatika nehrají roli – hlavní je fonetické znění). Přesmýknutí některých slabik či krátkých slov kvůli významu nejlépe uvidíme na příkladu:
Brožová, ne! Kupu jí jich Severa se ženou seženou. Sever a Jih kupují brožované.
V ideálním případě, kdy je celá věta dokonale zrcadlová vzniká vlajková loď diwogramů, tak zvaný:

Absolutní diwogram
jenž nemá přesmyčky a slova za zrcadlem jsou přesně na stejné pozici jako před ním:
Lítý Donutil Polívku polívku donutil líti.
Pokud si uprostřed představíte zrcadlo, věta nebo souvětí se v rámci slov zrcadlí na obě jeho strany dokonale a bez přesmyček. Absolutní diwogram je vzácný a proto nejvíce ceněný.
Nebo: Má milá Ditka dítka milá má. Někdy je kvůli pěknému znění přiložena i nezrcadlová varianta v podobě “absolutního rýmu”: Má milá Ditka má milá dítka.

● Některé diwogramy jsou poměrně komplikované a krkolomné, tak abych vám jejich porozumění usnadnil, do kulatých závorek vkládám srozumitelnější znění s použitím jiných slov.
● Pro vaši lepší orientaci má každá polovina zrcadlových a absolutních diwogramů jinou barvu: levá zelenou a pravá modrou.
● V hranatých závorkách naleznete upřesňující zkratky, jejichž seznam je zde:

 • [2dg, 3dg, 4dg, … 18dg] – dvojnásobný až osmnáctinásobný diwogram
 • [zdg] – zrcadlový diwogram
 • [adg] – absolutní diwogram
 • [ar] – absolutní rým

Rozvesel si sociální síť!

► ► ►

Přidej si naši stránku a žádný diwogram ti neuteče!

Facebook

Twitter

Google+

#diwogramy

 1.   Bill i Billy byli bílí. Bili bílý. Byl-li Billy bílý, bil i bílý Billy? Bílý Billy Bílý bílí bílý býlí.   (Bill a Billy byli běloši. Mlátili jiné bělochy. Ale jestliže byl Billy běloch, mlátil také bělochy jménem Bill? Ne, běloch Billy Bílý natírá nabílo bílý plevel.)   [18dg]   .NEJDELŠÍ.
 2.   Náklad Zapat zapad za Pád. Za pád za pat Západ za patama má Východ.   (Jako cena pro vítěze šachového turnaje Západ versus Východ, měl dorazit náklad španělských bot zapato, ale zapadnul v bažinách kdesi za italskou řekou Pád. Za pád z čela turnajové tabulky způsobený patovým výsledkem semifinálového utkání, má před finále družstvo Západu za patami družstvo Východu.)   [7dg]
 3.   Hlavní, hlavní hlavní hlavní ulici neostřeluj!   (Hlavní střelče, tou hlavní hlavní pušky neostřeluj hlavní ulici!)   [4dg]
 4.   V mlze mys Miss miz mi z mís mystikových.   (Obraz mysu pojmenovaného “Slečna” (anglicky “Miss”) se mi rozplýval a mizel v dýmu stoupajícím z věšteckých misek, které měl mystik před sebou.)   [6dg]
 5.   S línou slinou s Linou slinou prášky ve formě.   (S lenivým odplivnutím sliny jeden metalurg se svou kolegyní Linou spečou práškové hmoty do finálního výlisku (Slinování je metoda výroby předmětů z práškových hmot).)   [4dg]
 6.   Přes práh Prah prah prach prachobyčejně zamést.   (Prahnul po tom, aby mohl přes práh všech měst s názvem Praha prachobyčejně zamést prach.)   [5dg]
 7.   Mysli myslí, miss Lee! Müsli mi slíbit nemůžeš, když žádné nemáš!   (Mysli mozkem, slečno Lee! Cereálie mi slíbit nemůžeš, když žádné nemáš!)   [5dg]
 8.   Na skus zkus kuskus. Kus zkusmo ukousnutý.   (Na otestování skusu tvých zubů vyzkoušej kuskus. Stačí jen kousek náhodně ukousnutý.)   [6dg]
 9.   Kam to s tebou může spět? Zpět s pět? Zpětně datovanou zkoušku jsi znovu neudělal!   (Kam to s tebou může směřovat? Jsi zpátky doma s pětkou? Zpětně datovanou zkoušku jsi znovu neudělal!)   [4dg]
 10.   Nech ty nehty!   (Nechej ty své nehty na pokoji! To tvoje okusování je nechutný zlozvyk!)   [2dg]   [ar]
 11.   Ti snědí snědí psa jako nic!   [2dg]
 12.   Cyklistický memoriál “O kolo Hradce” okolo Hradce letos nepovede.   (Memoriál o sošku jízdního kola závodníka Jiřího Hradce se letos nepojede okolo Hradce Králové.)   [2dg]
 13.   Kapří liška příliš kapří lišej nemívá.   [3dg]
 14.   “Nový Hrady výhrady nemají?” zeptal se předsedající na setkání zastupitelů obcí.   [2dg]
 15.   Charterový let výlet výletníkům urychlí.   [3dg]
 16.   Pakliže nenavoskuješ, pak lyže nepojedou!   [2dg]
 17.   Vepři ve při neuspěli. Vepří krásu příkrá sudí zamítla.   [3dg] + [2dg]
 18.   Nadraní nad ranní kávou léčí si svou kocovinu.   [2dg]
 19.   Vrchol kopce se s triangulační tyčí tyčí nad stromy.   [2dg]
 20.   “Ví Bruce, že výbrus válců nebude levný?”   [2dg]
 21.   Pomník za padlý zapadlý je sněhem.   [2dg]
 22.   Vrhnul vrh nul. Opět o pět met met to dál. To dal!   (Hodil kompletní vrh číslic nula. Znovu to metl o 5 metrů dál. Dal to – kvalifikaci splnil!)      [2dg] + [2dg] + [2dg] + [2dg]
 23.   Horníci horní cihelnu podkopat nechtěli.   [2dg]
 24.   Profik profik hrdlo nožem.   [2dg]
 25.   Když se mihlas, mi hlas selhal.   [2dg]
 26.   Má váha má váhavá vážení.   [2dg]
 27.   Až sníh s ní sní, sní, že sní i rampouch.   (Až sníh s dívkou snědí, představuje si, že snědí i rampouch.)   [3dg] + [1dg]
 28.   Hlavní hlavní střelce střel cestou s tou hlavní.   (Máš dvě hlavně. Jednu vedlejší a jednu hlavní. Až půjdeš na procházku s tou hlavní hlavní, zastřel s ní jiného střelce, když už s tou hlavní jdeš tou cestou.)   [2dg] + [2dg] + [1dg]
 29.   Panic nervní v ní vnímá svůj úd.   [3dg]
 30.   Z vlastnej vôle, vole, vole vol efektívne!   (Z vlastní vůle, ty vole, volátko při koupi kohouta vybírej efektivně!) (Už skúšam diwogramy aj v mojej obľúbenej slovenčine. ㋡)   [4dg]
 31.   Přes zákopnický val vál války dým.   [3dg]
 32.   Sleď! Sleď slét s LED s ledovým klidem.   (Sleduj followere z Twitteru! Herynek sleťel s LED diodou dolů s naprostým klidem.)   [5dg]
 33.   Okolo chalup lup lupič nesl v pytli.   [3dg]
 34.   V komoře nespíš? Spíš spíš spíž když je okolo tebe, co?   (Ty nedokážeš spát v komoře? Spíše se vyspíš, když je okolo tebe špajz, co?)   [4dg]
 35.   Nevinná? Vinná? Vína vina ví na sto procent že to nebyla.   (Je nevinná? Nebo snad vinná? Ví jen jedno a to, že vinou alkoholu ve víně to nebylo.)   [5dg]
 36.   Taji ta Jíťa jí tají. Tají. Ta jí, ta Jíťa jí ta jídla mražená!   (Za pomoci všemožných tajností ta Jitka sestře zatajuje, že jí z mrazáku ukradla polárkové dorty. Ty se ale v teple rozehřívají. Koukejme, jak fofrem baští tahleta Jitka sestře ty mražené pochoutky!)   [9dg]   .NOVÝ.

 1.   Hle, ty! Hryznut chvílí volna už i jsi? Užij si! Vol na chvíli z nud hry tyhle!
 2.   Hodné Aleně lasice líná línala sice, ale ne hodně.
 3.   V láskách taky napodnikal už Vítek Netrefil kdeco. Co kde netrefil, vytek. Pod ní kaluž. Tak i na vláskách.
 4.   Jakmile si nadojí, dojí syna. Jak milé!   (Jakmile si z krávy nadojí mléko, tak potom dokonzumuje i svého syna. To je teda úžasné!)
 5.   Vida je, mocné! Stát prděl na to NATO. “Pr!” děl, “Stát! Mocné výdaje!”
 6.   I za Polívku Michala míchala polívku Iza.
 7.   Jakmile Zlatka jedna docení ten chrup, chrup ten docení jedna zlatka. Jak milé!   (Jakmile Zlata přestane cenit ty zuby, tak ten její chrup bude oceněn jednou zlatou mincí. To je bezva!)
 8.   Vodní závodPodhradíhradí podvod závodní.
 9.   Vole, ne! Buď dole v dole! Nebuď v Ole!
 10.   Kopá, či podloží podloží kopáči?   (On už kope uhlí, nebo se čeká až ostatní kopáči umístí pod podloží podpěry?)
  • Kopá, či podloží
   kopáči podloží?
 11.   Ivana i na hrad nahradí Ivana.
 12.   Jet po hlavní, toť pohlavní jed!   (Jízda po hlavní silnici E55, znamená riziko nějaké pohlavní nemoci, která tě skolí!)
 13.   Přelít tak přesněji, přes něj i tak přelít.   (Tímto způsobem přeletěl přkážku přesněji, ale přesto přeletěl i přes něj.)
 14.   Vorvani i psi v řece koulí koulí si přece, vy vorvaní!   (Vorvani a pejskové si v řece přeci kutálejí kouličkou, vy otrhaní pobudové!)
 15.   Jak si z výší pachtím, tím pach zvýší jaksi.   (Jak si tak z výšin hor utíkám a pachtím se dolů, zápach mého propoceného trička se tím nějak zvyšuje.)
 16.   Zapad zapět za pět Zapat.   (Zapadnul do hospody zazpívat přítomým za pět párů španělských bot Zapato.)
 17.   Sou ženy zadány za Dány souženy?   (Jsou ženy provdané za Dány trápeny?)
 18.   Jet pro tein? Mám protein. Jed!   (Proč bych měl jet pro tein (kofein obsažený v čaji)? Mám protein (bílkovinu). Ten je jedovatý!)
 19.   O sobotě za vilou vlek vlek zavilou tě, osobo!   (V sobotu za luxusním domem vlekl vlek traktoru za sebou tebe, osobo zavilá!)
 20.   Ha! Dříky otři o tři hadříky!   (Už to mám! Dříky šroubů očisti o 3 hadříky!)
 21.   Zacil kuš! Kuš! Za cíl?   (Zamiř samostříl! Ale no tak! Za terč? Snad do terče, ne?)
 22.   Zbrk’ krk krk z brk.   (Říhnulo si zbrklé hrdlo husy porostlé peřím.)
 23.   Ber to, ne? Berto! Základy! Za klady ber to! Bertone!   (Tuhle nabídku práce vezmi, Bertičko! Tam získáš základy automobilového designu. To považuj za hlavní přednosti! Vždyť je to slavná karosářská značka Bertone!)
 24.   Líbla jemně. Je mně líp. La!   (Políbila mě něžně. Hned je mi lépe. Tra la la!)
 25.   Předseda prosil o ves. Pros! Ovšem všem proso, oves prosil přec Eda!   (Předseda zemědělského družstva prosil o dotace na osivo za svou vesničku. No jen si pros! Avšak pro všechny ze vsi už proso a oves prosil přes síto přeci Eda – místní dodavatel osiva.)
 26.   Dobrá vůle, osliní že krmí jej. Jej! Krmí níže osly v úle. Dobrá!   (Má dobrou vůli, když je ochoten oslintat ho jídlem (jídlo = krmě). Jejda! Nakone dává najíst oslům, kteří se nacpali dolů do včelího úlu. No dobrá!)
 27.   Blbé, do řeky nepadlo pádlo! Do Řekyně? Blbe!   (To je špatné, že pádlo nespadlo do řeky! A to spadlo do nějaké Řekyně? Blbečku, ty máš nápady!)
 28.   Tají, že zdechl u pily. Chlupy zde lítají, že?   (Zatajuje nám, že mu pes tragicky pošel u cirkulárky. Ale chlupy z něj tu pořád poletují nad řezným kotoučem, že ano?)
 29.   Neser! Průrva! Kudla stojí mi místo jídla, kurva! Průser! Ne!   (Neštvi mě! Čeká nás dlouhá cesta průrvou kaňonu a já jsem ještě nejedl – místo jídla na prkýnku tu z něj trčí jen můj nůž, sakra! To je fakt průšvih! Ne, o hladu to fakt nedám!)
 30.   Horá lká: “Oni slaní potem po tem slaníon i horalka!”   (Hora pláče na hranicích s Polskem (po tem = polsky po tom), že už horalé odcházejí. Oba dva prosolení od potu slezou po laně – on horal i ona horalka.)
 31.   Dámu přikryl Květu nuž i nůší květů Přikryl. Dá mu?   (Nuže, dámu Květu přikryl nůší květů pan Přikryl. Myslíte, že mu za to dá?)
 32.   P.S. Osudu rána! Stihla kosa kosa Stihl a rána o sud. Ups!   (Postskriptum: Tak to je rána osudu! Nepozorného kosáka v trávě zastihla motorová kosa značky Stihl, odmrštila ho a bylo slyšet už jen ránu o zahradní sud. Ojoj!)
 33.   Po popový písni sakrální dup opat: “Opad dub polní, sakra! Písni popovi!”   (Po bohoslužebném (sakrálním) chorálu ve stylu popu, si opat dupnul: “Opadal dub polní za kostelem, zatraceně! Napiš to popovi, bratře!”)
 34.   Álaoběť únosu tyranky ty ranky u nosu obě ťala.   (Alena, jakožto oběť únosu sekla po své únoskyni-tyrance nožem a vyťala jí dvě řezné rány vedle nosu.)
 35.   Ílo, dopsal na R. Kotíka telegram ve znění: “Vězněný tele gram narkotika do psa lilo.”?   (Ilono, prosím tě, dopsal už tvůj manžel ten telegram adresovaný na Romana Kotíka, který zní: “Uvězněné telátko nalilo do psa gram narkotika.”?)
 36.   Kousek pije Skála Prokop piva, řka: “Pivařka prokopla z kapie kousek.”   (Prokop Skála zatímco pije svůj další kousek, říká: “Ta pivařka kopla do kapie, až z ní kousek vylétl.”)
 37.   Divizní i divý s ní serval serval divy z ní i divizny.   (Divizní velitelka a s ní i divoká kočkovitá šelma serval strhali oba z oné velitelky její udivující šperky a doplňky a také kytici divizen, kterou při tom držela v náručí.)
 38.   Brožová, ne! Kupu jí jich Severa se ženou seženou. Sever a Jih kupují brožované.   (Nikoliv, paní Brožová! Spoustu těch knížek pro vaši dceru sežene pan Severa se svou manželkou. Koupí jí i brožované vydání knihy Sever a Jih.)
 39.   Malý Laďky běs! Může být snaha úporná u porna snacha bít muže bez laťky má-li!   (Takové malé Laďčino běsnění! Může to být pěkně náročná snaha, má-li snacha tlouct bez pořádné latě v ruce svého muže koukajícího na porno.)
 40.   Pocit těla? Ach, to Dora nezná! Vnímá ho jen málokdy, kdy málo Jen ho má v ní, ne nadoraz. A to chtěla počít!
 41.   Svézt presto? Jej! S mým mužem můžem! Smím jej přesto svést?
 42.   Všechno to doví se před nápisemPĚŠÍ NE!” Polesný vlez v les po lesní pěšině. Napíšem předsedovi to všechno!
 43.   Po hlavní, cestou necestou po lese, sblížila Íla blíž pole se s Česťou. Ne cestou pohlavní!
 44.   Řiď i syna a polib polypa si na řiti!
 45.   Dopoledne si bez výsady vysadí bez i dnes do pole.   (On si dopoledne bez jakýchkoliv výsad vysadí bezový keř do pole i dneska.)
 46.   Važ tím pádem Taxiskoní konečná! Nakonec skoní tak si pádem Tim vaz!   (Taxisův příkop je koním nebezpečný. Většina jich tam skončí, tak tím pádem zvaž jestli ho skočíš. Ale žokej Tim neposlechl a při pádu si určitě zničí vaz (zkonit = pokazit).)
 47.   To si s ní snad usmyslí, dát-li pod nos podnos datlí s müsli. Usnadníš si to.
 48.   Obaly je zabal obě, víš? Spíš? Do Stodůlek pakliže pošlem poslem lyže, pak důlek o dost spíš objevíš. Balza je obalí.   (Zabal obě lyže do obalů, víš? Co je, neposloucháš? Spíš snad? Protože jestliže ty lyže pošleme po poslovi do Stodůlek, tak s větší pravděpodobností spíš utrpí nějakou újmu, třeba na nich najdeš promáčknutí ďolík. Takže je obalíme balzou – ta je ochrání.)
 49.   Dan i Steven opili ji? Ne, my ne! Je-li to vína vina, jelito nemine ji! Opilí ste! Ven, Dáni!   (Daniel a Steven tu dívku opili? Ne, to jsme my nebyli! No, ale jestli se ona motá vinou opilosti z vína, tak to jí manžel naseká a neminou ji nějaká ta jelita na zadku. To jste tomu teda zase dali! Vypadněte ven, jste ožralí jak Dánové!)
 50.   Pozdě jí led opět bruslí okrájí. Klouže k louže okraji Bruce Lee o pět let později.
 51.   Primadony sykly: “Narvala narvala si kly do ní! Prima!”   (Primadony při představě bolesti sykly: Představ si, že ona si za pomoci klů nacpala do vagíny celého kytovce z rodu narval. No to je teda skvělý!”)
 52.   Čti: Se zbraní pálí vytaženou. Jednou za čas muž utíká do bitek. Dobytek! Tiká už mu čas! Za jednou ženou Víťa pálí. Brání se s ctí.
 53.   Podle náhody masochista maso chystá na hody podlé.
 54.   Réza ví: Rozhodně podvod nebolí tolik nás. Kladivo Ivo klad na stolík, neboli pod rozvod hodně rezavý.
 55.   No potěš! Mám u Mohuče zkusem pokus honit dopředu? Dopředu nit hokus pokusem seč mohu. Mámu potěš, no!   (No, těbůh! Mám u Mohuče zatnout zuby a ten pokus trochu popohnat dopředu? Udělám hokus pokus a na kolovrátku zkusím upříst tu nit jak jen nejlépe umím. No, to udělej, potěšíš tím mámu, no!)
 56.   Dí, že mi plní nos podvodů kopou. Vy vole, ne! Vyvolené kopou vodu pod nos plnými dížemi.   (Soused říká, že moje vyvolená mi cpe pod nos hromadu lží a podvádí mě. “To vám nevěřím sousede, vy vole! Ne, to není možné!” A tak se oba rozhodli vyvolenou ztrestat a díže plné vody skopávají ze stolu, aby jí voda šplíchala do obličeje.)
 57.   Dočista na každého nasraná Jarmila M. jarem myla nás rána každého dočista.
 58.   Po moště jednají, pak až kluka bijí. Potom kapráli u děla jí udělají potomka. Přáli by jí kluka. Pakáž jedna! Jí pomožte!
 1.   Tuhleto čtěte, vy křupani: Stejné výrazy i máš zezadu vpřed. Vpředu zad že Máši vyrazí stejně křupání. Vyčtete tohle tu!
 2.   Lítý Donutil Polívku polívku donutil líti.
  • Lítý Donutil Polívku
   líti donutil polívku.   [ar]
 3.   Nos podprdu!” ji vítal a vyťal jí prdu pod nos.
 4.   Ta Jíťa jí tají, ta ji tají. Ta Jíťa!   (Ta Jitka mámě zatajuje, že má táta milenku. kterou tají. Tahleta Jitka! Má tátu ráda, tak ho kryje.)   .NOVÝ.
 5.   Šel na houby Ále, ale houby našel.   (Šel na houby pro Alenu, ale našel prd.)
 6.   Nemalou kačku tratila! Po ananase naše Anna potratila Kačku malou. Ne!
 7.   Má milá Ditka dítka milá má.
  • Má milá Ditka
   má milá dítka.   [ar]
 8.   Párek sviní sviní párek.   (Dvojice prasat špiní klobásu.)
 9.   Lhal. Se jen mihlas, hlas mi jen selhal.
 10.   Ne! Kdo mě zná, ! Krad to ten ovce synbítník se ženou! Ženou se k ní bít synovce tentokrát významně. Kdo ne?
 11.   Hle! Navoní i klec koni koniklecí voni náhle?   (Hele! Použijí na provonění klece tomu koni kytičku koniklece oni z ničeho nic?)
 12.   Květoslav zalít zalít oslav květ.   (Květoslav zaletěl pozalévat květ určený k oslavám.)
  • Květoslav zalít
   květ oslav zalít.   [ar]
 13.   Toužil rád mudrovat tenkrát. Leč zná. To je výhodné. Hodně víje to znalec. Krad ten ovádMUDr. Rath! Užil to.
 14.   Výří výr vír víří.
 15.   Chybí pohyb, bezhlavě žila. Žíla hlavě bez pochyb chybí.
 16.   S.O.S.! Pomálu dejte i k těstovinám nám vy těsto! Kydejte pomalu sós!
 17.   Naprdlá Blažka Blažka naprdla.
  • Naprdlá Blažka
   naprdla Blažka.   [ar]
 18.   Dopito, to dopi!   (řekl hospodský Dopitovi, než zavřel hospodu)
 19.   Dál sní Jen, jak i snídaně Daně sní, i jak jen snídal.   (Jenda pokračuje ve snění o tom, že jednou Daně sní i snídaně a i o té snídani, kterou už snědl.)
 20.   Křídla u strany volí volí strany u křídla.   (Pravicová křídla u jedné politické strany plné volů si vybírají při cestování letadlem raději strany sedaček u křídla.)
 21.   I pokoj prsy Ditě na nehty! Ty nech, dítě! Prší na pokoji!   (Také vymačkej Ditě z prsů mléko na její nehty! A ty je nech být, prcku! Dones raději kbelík do pokoje, zatéká tam stropem při dešti!)

Navštivte také moje vlastní

Moje tvorba: