Diwous, Diwousovy Rýmy, č.23, Sirka, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Já jsem někdo ty jsi nula, krb, pýcha, dmout se, namyšlenost, zápalka, škrtátko, rozkmotřit se, pranice, rvačka, nadutý, karma

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider