Diwous, Diwousovy Rýmy, č.22, Hrušky, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Šly dvě hrušky, družky, svíce, silnice, černá tmavá noc, čvacht, traktor, hruškovice, pálenka

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider