Diwous, Diwousovy Rýmy, č.26, Šáteček, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Červený šátečku kolem se toč, milá, nechce dát, holka, dívka, žena, proč, boky, křivka, sex, šuk, dlouhý týden, bílé larvy, barva, dá mi, krámy, obchody, menstruace

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider