Diwous, Diwousovy Rýmy, č.25, Tatra, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Nad tatrou sa blýska, slovenská hymna, text, hromy divo bijú, upchatá ucpaná tryska, kontakty probíjejí, zkrat, motor, vodič, řidič, v riti, Slováci ožijú, porucha motoru, nestartuje, nafta, diesel

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider