Diwous, Diwousovy Rýmy, č.8, Štěpán, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně, Gambrinus, chlastat, hnus, mínus, zmrznuté zmrzlé pivo, mráz, led, idiot

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider