Diwous, Diwousovy Rýmy, č.3, Mikuláš, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Na loňskýho Mikuláše, čert, anděl, mikulášská nadílka, sídliště, besídka, kočárkárna, guláš, výtah, znásilnění, idylka

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider