Diwous, Diwousovy Rýmy, č.2, Ledovka, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, V Brně stojí trolejbusy, MHD, náledí, Praha, Brno, autobus, tramvaj, trolejbus, hubertus, spoje, do háje, po svých, výluka, kulich, hůlka

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider