Diwous, Diwousovy Rýmy, č.19, Matice, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Zrezivěla matka a do kovošrotu dána, Zemřela matka a do hrobu dána, Erben, Mateřídouška, Kytice, koleje, kolejnice, vibrace, vykolejený vlak, železniční neštěstí, Pendolino, kovák, ministr dopravy, klíny do hlavy, trať, Studénka, most, přejezd, nehoda

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider