Diwous, Diwousovy Rýmy, č.6, Ježíšek, básně, humorné básničky, legrace, parodie, říkanky, rýmovačky, satira, sranda, verše, veršovánky, žertovné, Tohle musím rozhlásit, vězení, basa, kriminál, zabásnutí, dovozní clo, daňový únik, politik, bručet, soud, dárky, spravedlnost, karma

Více na:

Diwous--Rymy-logo_pro_slider