Diwous - Facebook, hlasitá soulož, katolicismus, katolická morálka, osli, polské matky, Poznaň, ZOO
Diwo.us - Svět se posjal! - logo

Vedení poznaňské ZOO dodatečně umístilo ke vchodu toto upozornění:

ŽÁDÁME KRÁVY, ABY NEZÁVIDĚLY OSLŮM!