Ema: „Teď sleduj! Povyskočím na hlavě a mezitím vložím mezi poslední dva kameny ještě tenhle jeden.“

Diwous: „Dobře, ale ještě vydrž. Jen si tady rozprostřu deku, abych se měl na čem válet smíchy, až si rozbiješ hubu!“

Diwous - netradiční komiksový cestopis, kamenitá pláž, vyplavené dřevo, kmen, akrobacie, stojka na hlavě, adrenalin, meditace, umění, stone, rock balancing, beach, alluvial trunk, headstand, relax, amazing, art, meditation, moře, břeh, oceán, sea, shore, balancování s kameny, pyramidy

Více na:

Diwous - Okolo světa - logo pro slider