Diwous - McDonald's, černý humor, kráva, tele, hamburger, hambáč, jatka, vtip

Více na:

Diwous - Překlady vtipů - logo pro slider