Diwous - Miloš Zeman - Kunda sem - kunda tam, Marečku podejte mi pero, Ladislav Smoljak, prezident, Tuček, vtip

Více na:

Diwous - Fotofóry - logo pro slider